Cao-onderhandelingen ZKN van start

05-11-2016

Afgelopen donderdag zijn de formele gesprekken gestart tussen AVV en ZKN om te komen tot een nieuwe cao voor de zelfstandige klinieken. AVV zet hierbij in op de uitbreiding van de werkingssfeer naar de klinieken die minder dan 50% verzekerde zorg aanbieden, de zogeheten 50-min-klinieken, op continuering van de huidige arbeidsvoorwaarden, en op een loonsverhoging van twee maal 2,5% over twee jaar.
Deze eerste sessie is vooral gebruikt voor een toelichting op de wederzijde inzetbrieven. We hebben geconstateerd dat we voorlopig nog wel een eind uit elkaar zitten op het vlak van de loonstijging. We hopen desalniettemin op een soepel proces met een goede uitkomst.

HIER vind je meer informatie.
En HIER kun je de inzet van AVV lezen.

Contact

Op werkdagen kunt u ons van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereiken.