AVV: de democratische vakbond

De meeste werknemers sparen verplicht voor hun pensioen. Maar ze hebben bar weinig te zeggen over hoe dat geld wordt beheerd en belegd. Als je nu 30 bent wil je waarschijnlijk niet dat jouw pensioenpot wordt gebruikt voor investeringen in de fossiele industrie: als je 67 bent wil je dat de aarde ook nog leefbaar is.

Dat moet dus anders: als je verplicht spaart voor je pensioen moet je ook wat te zeggen hebben over je geld.

De 500 miljard euro van ABP
Het Ambtenarenpensioenfonds (ABP) is het grootste fonds in Nederland. Als je voor de overheid of in het onderwijs werkt spaar je verplicht bij ABP.  Met bijna 500 miljard euro aan pensioenvermogen is ABP één van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Als we ABP duurzamer kunnen laten beleggen maken we een enorm verschil. Wij vinden dus dat meer jonge mensen zich moeten bemoeien met het beleid van ABP, omdat als alleen de oudere deelnemers dat doen het beleid teveel gericht is op de korte termijn en hun belangen. De belangen van jongere deelnemers zijn anders dan die van oudere deelnemers: er moet evewicht komen in de bemoeienis. 

Wil jij meebeslissen over een duurzaam pensioen?
AVV wil voor haar leden die bij pensioenfonds ABP sparen drie verbeteringen:

  1. Een duurzaam stelsel, waarbij ABP uiterlijk in december 2024 niet meer belegt in de fossiele industrie;
  2. Een inclusief stelsel, waarbij álle ambtenaren invloed hebben op keuzes die gemaakt worden (ongeacht of zij lid zijn van een vakbond);
  3. Een begrijpelijk stelsel, waarbij ook jongeren snappen wat er gebeurt en waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Doe mee!
Als we invloed willen hebben, moeten we met veel zijn. Doe je mee? Word dan lid van AVV voor 25 euro per jaar en ga met ons die grote bak pensioengeld duurzamer maken:  voor het milieu en voor jezelf.
Vul dan via het dropdownmenu bij sector in overheid, provincies, gemeenten of een van de onderwijssectoren.

AVV werkt samen met jonge ambtenaren van binnen en buiten ons ledenbestand, bijvoorbeeld als het gaat om verspreiden van kennis. Zo helpen we mee met het organiseren van webinars, het maken van filmpjes en het schrijven van artikelen.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel