De Opvoedpoli

Alternatief Voor Vakbond is enige tijd geleden een sociaal partnerschap aangegaan met de Opvoedpoli vanwege de wens om de huidige arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) te formaliseren tot een eigen cao. De Opvoedpoli en AVV delen namelijk inhoudelijk dezelfde uitgangspunten.

Elke werknemer hoort regie te hebben over zijn/haar eigen loopbaan.
Elke werknemer hoort inspraak te hebben in zijn/haar cao.

AVV hanteert namelijk een ander model om draagvlak te krijgen voor een cao. Niet alleen de eigen leden van een bond mogen stemmen, maar alle niet-leden in een organisatie (of sector).

De afgelopen periode hebben besprekingen plaatsgevonden tussen de Opvoedpoli en AVV in samenwerking met de ondernemingsraad. Op 6 april is een akkoord gesloten over de nieuwe cao Opvoedpoli 2017-2019. De AVR was het uitgangspunt en deze is inhoudelijk op twee punten aangepast: de resultaatafhankelijke bonus en het kortdurend zorgverlof. De gehele AVR wordt gecheckt op leesbaarheid en onduidelijke formuleringen worden verduidelijkt.

HIER kun je het principeakkoord lezen. Daarin staan de gemaakte afspraken.

AVV geeft alle medewerkers van de Opvoedpoli gelegenheid om te stemmen over deze nieuwe afspraken. Via een anonieme, digitale stemming uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau (Labyrinth), kun jij laten weten wat je van de gemaakte afspraken vindt. AVV tekent de cao indien de meerderheid van de voor- en tegenstemmers vóór stemt. Alle medewerkers werkzaam bij de Opvoedpoli met een arbeidsovereenkomst krijgen binnenkort een mail met een link naar de stemming en een unieke stemcode. Via de link kom je op de pagina waar je met deze stemcode je stem kunt uitbrengen. Labyrinth gebruikt de mailadressen alleen voor de stemming en de terugkoppeling van de uitkomst. De stemming staat open van dinsdag 11 april tot en met dinsdag 25 april 2017.

Heb je een vraag? Lees HIER of jouw vraag wordt beantwoord bij de FAQ.

Heb je nog vragen? Dat kan HIER via het contactformulier.

11 april 2017