Fashion; Sport & Lifestyle

AVV heeft cao Fashion gesloten met INretail

De cao Fashion, Sport & Lifestyle is door AVV gesloten met werkgeversvereniging INretail. Van de vakbonden die tot voor kort cao-partner waren van INretail heeft ook de Unie deze cao getekend.

De cao loopt van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 en bevat inhoudelijk een uitruil tussen twee zaken. Enerzijds krijgen werknemers het recht op een of twee niet-inroosterbare dagen, afhankelijk van de grootte van hun contract. Uit de voorbereidende enquête die AVV hield, bleek dat dit een wens was van veel werknemers in de branche. Hiermee krijgen werknemers weer zeggenschap over hun werktijden, en kunnen ze werk en zorg, of werk en studie, of een tweede baan beter combineren. Hiermee gaat AVV dus de veel gelaakte ‘doorgeslagen flexibilisering’ tegen.

Anderzijds is de zondagstoeslag gehalveerd. Dit was al geruime tijd een wens van werkgevers, ingegeven door de constatering dat het gewoner is geworden op zondag te werken.

Werknemers die deze toeslag kregen worden in geld of tijd gecompenseerd voor de halvering van de toeslag. In het recente verleden zijn de zaterdag- en de avondtoeslag op dezelfde wijze versoberd, en om dezelfde reden.

Om draagvlak te creëren voor het cao-akkoord, heeft AVV stemming uitgezet. Bijna 3.000 werknemers in de branche hebben gestemd. Van degenen die hun mening gaven, heeft 61 % voor gestemd. AVV is tevreden met de opkomst, aangezien het de eerste keer was dat deze methodiek wordt gevolgd in deze sector en werknemers nog moeten wennen aan deze manier van werken.

Daarnaast bevat de cao een afspraak om de pensioenregeling onder de loep te nemen. Uit het onderzoeksrapport Flexibel omgaan met pensioen vanuit de branche zelf blijkt dat maar liefst 60 procent van de pensioenen wordt afgekocht, en dus nooit pensioen ontvangt voor de afgedragen premie. De pensioenregeling lijkt te star waardoor die niet goed aansluit op de manier van werken anno 2016, met als resultaat dat 60 procent van de werknemers zinloos geld rondpompt. AVV denkt dat de pensioenpremie (19,4 procent van het pensioengevend salaris!) wel zinvoller besteed kan worden.

01 juli 2015