AVV: de democratische vakbond

Onderhandelingen cao Fashion Sport & Lifestyle binnenkort van start

Fashion; Sport & LifestyleSamenwerkende Winkels en KetensTuincentraWonen

INretail heeft een presentatie gehouden voor de cao-commissie over de marktontwikkelingen in de sector.

Zeer binnenkort gaan werkgevers en vakbonden die partij zijn bij deze cao beginnen aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

AVV heeft een voorstellenbrief opgesteld voor de start van deze onderhandelingen. AVV zet in op een drietal onderwerpen. Ten eerste, de reparatie van het loongebouw en een passende loonstijging. Door de moeizame periode voor de hele detailhandel de afgelopen jaren en doordat je nu al een jaar eerder recht hebt op het wettelijk minimum loon is het loongebouw voor een deel ingehaald door het wettelijk minimum loon. Dat gaat bovendien erger worden doordat je vanaf 1 juli 2019 weer een jaar eerder recht hebt op wettelijk minimum loon, namelijk al vanaf je 21ste. Bovendien trekt de economie weer aan, voldoende reden dus om het loongebouw te repareren en een goede loonsverhoging te krijgen.

Ten tweede willen we de modernisering van de cao doorzetten. Afgelopen cao-periode hebben we al studies gedaan naar bijvoorbeeld individualisering van ontwikkelingsbudgetten, naar aanleiding hiervan willen we nu zo’n individueel ontwikkelbudget (ook wel leerrekening genaamd) instellen van €175 per persoon per jaar.

Ten derde zetten we in op meer regie bij de werknemer voor zijn eigen werk en loopbaan.

Dat houdt een serie voorstellen in, zoals een versterking van het recht op een vaste vrij dag (formeel: een niet-inroosterbare dag), zodat je straks hopelijk ook regelmatig twee aaneengesloten dagen vrij kunt zijn, of bijvoorbeeld in het weekend. Ook willen we dat de roosters langer van te voren bekend gemaakt worden. Overigens blijkt uit onze recente enquête, dat ongeveer de helft van de mensen verwacht flexibele te kunnen zijn als het rooster  langer van te voren bekend is. Tevens willen we in de komende cao-periode verder onderzoek doen naar mogelijkheden voor zelfroosteren, omdat uit de enquête blijkt meer zeggenschap over je eigen werktijden en –dagen, het meest genoemde antwoord is (25% van de respondenten) op de vraag wat het meeste bijdraagt  aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast hebben we nog wat algemene deels kleinere punten.
 

Downloads

de voorstellenbrief van AVV
de presentatie van Marcel Evers

26 april 2018

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel