AVV: de democratische vakbond

De polder slinkt, maar AVV groeit

Het ledenaantal van vakbonden in Nederland daalt stevig. In 2021 zijn er zo’n 98.000 leden minder dan in 2019 en in 2019 waren er al 100.000 minder ten opzichte van 2017, aldus het CBS.

Het aantal leden daalt, maar de gemiddelde leeftijd van de vakbondsleden stijgt juist. Inmiddels heeft 22% van de vakbondsleden de AOW-leeftijd bereikt.

AVV vormt echter een uitzondering, want bij ons stijgt het ledenaantal behoorlijk. Ons ledenaantal is in 2021 met 23,9% gestegen ten opzichte van 2020.

Voor AVV is het in mindere mate belangrijk welke leeftijd de leden hebben aangezien wij niet met het ledenmodel maar met het draagvlakmodel werken. Dat houdt in dat alle werknemers in een bedrijf of een sector waar wij actief zijn, input kunnen leveren en kunnen stemmen over hun cao.

Vakbondswerk is veranderd de afgelopen jaren. Waar in de jaren zestig nog hard voor gestreden werd, ligt nu verankerd in de wet. Dat betekent dat mensen zich minder massaal aansluiten bij een vakbond nu veel zaken met betrekking tot werk goed geregeld zijn en wettelijk zijn vastgelegd. Het betekent niet dat het vakbondswerk overbodig is geworden. Nog steeds is het belangrijk dat werknemers goede arbeidsvoorwaarden krijgen en dat deze voorwaarden blijven verbeteren. Met het draagvlakmodel zorgen we ervoor dat alle wensen gehoord worden en dat alle werknemers hun stem kunnen laten gelden zodat zij vertegenwoordigd zijn in de cao.

Benieuwd hoe het draagvlakmodel precies in elkaar steekt? Lees er hier meer over.

16 november 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel