AVV: de democratische vakbond

Toelating tot de cao-tafel, een principiële zaak

Onlangs heeft de rechter een uitspraak gedaan over een zaak die AVV aanspande tegen KLM. Wij eisten namens een groep leden die als piloten in dienst zijn bij KLM (‘vrachtvliegers’ in het vonnis) toetreding tot de ‘grote cao-tafel’. Zeg maar de plek waar de cao-onderhandelingen plaatsvinden. De KLM cao.

 KLM had AVV al wel uitgenodigd voor de ‘kleine cao-tafel’ van de Martinair-cao. KLM past die cao toe op de AVV-leden.

Maar aan die grote cao-tafel worden afspraken gemaakt, die direct impact hebben, en wel negatieve impact, op de positie van de piloten die onder de Martinair-cao vallen. Dat was ook ons belangrijkste argument in de rechtszaak: ‘beste rechter, wij moeten mee kunnen praten bij de gesprekken over de grote cao, want anders worden we in het pak genaaid’, (maar dan netjes juridisch verwoord).

Helaas heeft de rechter die claim afgewezen. De rechter erkent dat ‘tussen de huidige onderhandelingspartijen te maken afspraken mogelijk een (negatieve) impact kunnen hebben op de positie van de vrachtvliegers’. De rechter erkent bovendien dat ‘VNV thans niet opkomt voor de belangen van de vrachtvliegers’, maar vindt dat onvoldoende om AVV toelating te gunnen aan die grote tafel. Tja.

We zullen de uitspraak grondig bestuderen en dan besluiten of we in beroep gaan bij het gerechtshof, en zo ja, op welke gronden. AVV is principieel van mening dat in zo’n situatie, waarin je een groep werknemers vertegenwoordigt waarvan de belangen niet door een andere bond worden behartigd, dat je dan aan de cao-tafel moet kunnen zitten die ertoe doet. Ook als dat niet de cao is die op dat moment wordt toegepast. Want anders loop je het risico dat je er voor spek en bonen bij zit aan de kleinere cao-tafel.

Tot nog toe zijn er geen rechterlijke uitspraken waar deze vraag is beantwoord, hebben we een recht om aan de grote tafel te komen zitten zodat we de belangen van onze leden kunnen behartigen? Dus mogelijk zal AVV deze principiële vraag als eerste aan een gerechtshof voorleggen.

11 juli 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel