AVV: de democratische vakbond

Andere vakbonden kiezen doorschuifpensioen

Vrijwel alle grote vakbonden kiezen voor het doorschuifpensioen 
Op 3 mei schreef PensioenPro: ‘De FNV wil dat de eigen cao-onderhandelaars in de sectoren zich de komende jaren hard maken voor het nieuwe contract en niet voor de verbeterde premieregeling. Afwijken van dit ‘duidelijke beleid’ kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.’
In hetzelfde artikel geeft de FNV als reden dat ‘de verbeterde premieregeling pensioen eerder benadert als beleggingsproduct’,1 wat niet de visie is van de FNV. Dit is een opmerkelijke opvatting van FNV: zowel WVP als HNC zijn namelijk beleggingsproducten.  
Twee dagen later meldde PensioenPro‘Vakcentrales CNV en VCP vallen de FNV bij: ook zij zien in de sectoren en bedrijven het liefst een keuze voor het nieuwe contract.’ 
Daarmee kiezen de drie vakcentrales die in de SER zijn vertegenwoordigd op voorhand voor een variant waar nog veel onduidelijkheid over bestaat.  

Veel kritiek van deskundigen op keuze grote bonden 
De overhaaste keuze van de bonden voor een variant die nog onduidelijk is riep veel kritiek op van deskundigen‘Dit is een politieke keuze die niet in het belang van de deelnemers is.’ Actuaris Agnes Joseph maakt expliciet waar de pijn zit: ‘Jongeren vullen de solidariteitsreserve, maar krijgen hem niet mee bij een waardeoverdracht. Dus als je niet je hele leven bij het fonds blijft, dan leg je wel geld in voor ‘solidariteit’, maar profiteer je er niet van.’  

Actuaris Jeroen Tuijp noemde de keus van de grote bonden beschamend‘Met beschamend bedoel ik te zeggen dat bij voorbaat de uitkomst al vast lijkt te staan en je daarmee eigenlijk de deelnemers die vertegenwoordigd moeten worden, buitenspel zet.’ Volgens Tuijp kan het goed zijn dat ‘de stellingname van de vakbonden is ingegeven door de wens om hun machtspositie in het bestuur van pensioenfondsen te behouden.’ 

Ook de grote bedrijfstakpensioenfondsen kiezen voor HNC 
Bij ABP hebben sociale partners zich uitgesproken voor HNC, ABP lijkt deze keuze te steunen.  
Ook andere grote bedrijfstakpensioenfondsen hebben aangegeven al voor HNC te kiezen, zoals PFZW.  

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel