AVV: de democratische vakbond

Eerlijk pensioen en doorschuifpensioen

Waarom gebruikt AVV de termen eerlijk pensioen (voor WVP) en doorschuifpensioen (voor HNC)?  
Zoals uit bovenstaande uitleg blijkt, is de WVP niet complexer dan nodig, en daarmee maximaal transparant en persoonlijk. Bij de WVP heb je zelf keuzevrijheid in de manier waarop je pensioen wordt belegd. En er zijn ook geen rare fratsen als beleggen met geleend geld in de WVP. Vandaar de term eerlijk pensioen.  

En dat doorschuiven dan? De pensioenuitvoerder heeft bij de HNC – regeling veel mogelijkheden om problemen door te schuiven naar de toekomst. Bijvoorbeeld door gepensioneerden buitenproportioneel te laten profiteren van de toeters en bellen, zoals de rendementsverdelingen en de solidariteitsbuffer. AVV vreest dat pensioenuitvoerders de financiële problemen willen doorschuiven. Omdat ze dat al bijna twintig jaar doen, en ze bovendien heeft gelobbyd voor het mogelijk maken van deze doorschuifmogelijkheden.  

Maar dat doorschuiven geldt ook voor de duurzaamheid. Immers, bij HNC besluit de pensioenuitvoerder over het beleggingsbeleid en heb je als individuele deelnemer niks te zeggen. Als we nu kijken hoe die pensioenuitvoerders beleggen, dan constateren we dat de meeste grote pensioenfondsen nu zwaar onder vuur liggen vanwege hun beleid om in fossiel te blijven beleggen. In het recente verleden gebeurde hetzelfde met beleggingen in clusterbommen, landmijnen, tabak: steeds weer lopen pensioenfondsen sterk achter bij de realiteit. Oftewel, met HNC kunnen sociale partners en pensioenfondsen ervoor kiezen veel problemen (waaronder het klimaat) door te schuiven.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel