AVV: de democratische vakbond

AVV heeft een studie laten uitvoeren naar de onderzoeksvraag, of pensioenregelingen ook verplicht kunnen worden gesteld via de Wet avv, in plaats van via de Wet bpf 2000, zoals nu het geval is. Het blijkt dat dit mogelijk is zonder aanpassing van de Wet avv; alleen het Toetsingskader avv, een besluit van de Minister van SZW, dient hiervoor aangepast te worden. Ook wordevoor- en nadelen van een dergelijke systematiek in kaart gebracht. 

                                                                                                                                                                                             de tekst gaat verder onder de afbeelding

De aanleiding voor AVV om deze studie te laten uitvoeren is onder meer gelegen in het kabinetsvoornemen om de doorsneesystematiek vanaf 2020 uit te faseren. Volgens veel betrokkenen in de sector, waaronder bijvoorbeeld ABP, is de verplichtstelling middels de Wet bpf 2000 namelijk direct gekoppeld aan deze doorsneesystematiek, zodat het uitfaseren ervan de vraag oproept op welke wijze werknemers in dienst van ongebonden werkgevers dan nog beschermd (kunnen) worden tegen concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioenen. 
Een van de verrassende voordelen van het gebruik van de Wet avv ten opzichte van de huidige systematiek is dat concurrentie op arbeidsvoorwaarde pensioen juist beter voorkomen kan worden dan met de Wet bpf 2000 (zie voordeel 1 in de bijlage). 

Wij hopen dat deze studie bijdraagt aan een vruchtbare discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel, en merken op dat hiermee de geschetste richting in het Sociaal Akkoord 2017, zoals gesloten tussen ondernemers-organisatie ONL en AVV, voorzien wordt van een solide wettelijke basis.

Download de pensioenstudie van AVV.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel