AVV: de democratische vakbond

Bestuur

AVV is de democratische vakbond voor de werkende van nu.

Martin Pikaart (voorzitter)

Martin is één van de oprichters van het AVV in 2005. Hij richtte AVV op omdat veel dingen in de Nederlandse polder beter geregeld kunnen worden, zowel inhoudelijk als procedureel. Tot nu toe heeft steeds hetzelfde clubje met name oudere mannen de touwtjes in handen, met alle gevolgen van dien. De nadruk ligt op VUT-achtige regelingen en riante ontslagbescherming, terwijl zaken als kinderopvang, combineren van werk en zorg, vaderschapsverlof, opleiding, sociale zekerheid voor mensen zonder vast contract nauwelijks aan bod komen. Dit beeld wordt bevestigd door talloze onderzoeken, van de WRR tot het SCP, van de SER tot de OESO. Martin zet zich met AVV in om hier iets aan te veranderen.

Michelle Rijntjes (secretaris)

Michelle is onder meer actief als arbeidsjurist in de onderhandelings-delegatie bij de diverse cao-onderhandelingen. Michelle houdt zich onder andere bezig met het coördineren en ondersteunen van de medezeggenschaps-platforms in de verschillende sectoren waar AVV actief is, en als secretaris met het verder professionaliseren van het bestuur.

Han Baartmans (penningmeester)

Han is al jaren lid van AVV en heeft veel buitenlandervaring opgedaan bij de overheid en vrijwilligersorganisaties zoals Vluchtelingenwerk. Bij Vluchtelingenwerk was hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit zal ook zijn aandachtspunt zijn bij AVV in het bestuur. Daarnaast wil hij aan de slag met ‘andere’ groepen in de samenleving, zoals vrijwilligers.

Jojanneke Vanderveen

Jojanneke schrijft aan de VU een politiek-filosofisch proefschrift over de vraag naar de democratische legitimiteit van politieke besluitvorming in het licht van wisselende kiezers-voorkeuren. Ze is oud-voorzitter van de politieke jongerenorganisatie DWARS (GroenLinks). Jojanneke zal zich onder meer bezighouden met het activeren en organiseren van leden die iets willen bijdragen aan AVV en met het ontwikkelen van de verenigingsreglementen, zodat ze aansluiten bij een groeiend AVV.

 

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel