Samenwerkende Winkels en Ketens

18 mei 2017
Inmiddels zijn de cao-onderhandelingen weer gestart. Onderstaand advies is momenteel niet meer van kracht.

3 mei 2017
Momenteel staat in je arbeidsovereenkomst dat de cao juweliers van toepassing is. Je hebt van jouw werkgever Lucardi een brief ontvangen waarin staat dat Lucardi over gaat stappen per 1 augustus 2017 naar de cao Fashion, Sport & Lifestyle die wordt afgesproken met de werkgeversvereniging INretail. Je wordt ook gevraagd om deze brief te tekenen voor akkoord en af te zien van je oude rechten. Wij, de vakbonden AVV, CNV Vakmensen en De Unie geven als advies om dit niet te doen.

Door te tekenen ga je direct akkoord met een aantal verslechteringen; zoals het vervallen van de toeslag voor het werk op avonden en het werk op zondag, zonder dat dat gecompenseerd wordt.

De verbetering die beloofd wordt, namelijk een loonsverhoging van minimaal 0,4% gaat pas in op 1 januari 2018. Het tekenen van de brief heeft op korte termijn dus alleen een negatief effect en geen positief effect.

Op dit moment zijn de vakbonden in overleg met de werkgevers in de juweliersbranche over een overgang naar de cao FSL waarbij we als inzet hebben dat medewerkers er niet op achteruit maar juist op vooruit gaan en dat de negatieve verschillen tussen jouw huidige cao en de nieuwe cao gecompenseerd worden.

Wij zijn in gesprek en zolang wij geen afspraken hebben gemaakt met de werkgevers vinden wij het niet verstandig van Lucardi om jou te vragen akkoord te gaan met gewijzigde arbeidsvoorwaarden. Wij adviseren je om de uitkomst van de gesprekken tussen vakbonden en werkgevers af te wachten en in de tussentijd niet te tekenen. Je hoeft ook niet te tekenen voor niet - akkoord.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie allerlei vragen en onduidelijkheden oproept. Als je meer wil weten neem gerust contact op. Je kunt bellen, mailen of het contactformulier op deze site invullen. HIER vind je onze contactgegevens.

 

03 mei 2017