AVV: de democratische vakbond

CAO Bioscoopbedrijf 2014-2016

Bioscopen en filmhuizen

Op 6 oktober 2014 heeft AVV een cao ondertekend die na lang onderhandelen met de NVB (Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, tegenwoordig NVBF genaamd) tot stand is gekomen. Als uitgangspunt hebben we de laatste cao genomen, die een looptijd had van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 en die tot stand was gekomen tussen NVB en FNV Kiem. Nadien was er geen nieuw akkoord tot stand gekomen, aangezien de NVB niet meer met FNV Kiem wilde praten vanwege het publieke standpunt van FNV Kiem inzake downloaden van films.

De nieuwe cao heeft een looptijd tot 1 juli 2016. Een voor veel werknemers belangrijk punt is het handhaven van de mogelijkheid om meer achtereenvolgende tijdelijke contracten te kunnen sluiten. In de Wet Werk en Zekerheid wordt deze mogelijkheid ingeperkt, behalve voor sectoren die naar de aard van de werkzaamheden flexibel zijn en voor cao's die nog zijn gesloten voor 1 januari 2015.

Enkele andere punten zijn:

- bij contracten tot vijftien uur per week wordt all-in verloning mogelijk. Deze vorm van loonbetaling is al gebruikelijk bij bv Albert Heijn, en houdt met name in dat het vakantiegeld direct wordt uitgekeerd (en dus niet meer in mei).

- de loondoorbetaling bij ziekte is wat gewijzigd. Voorheen was die 100 % het eerste jaar en 70 % het tweede jaar, nu wordt die 100 % het eerste halve jaar, dan 90 % het tweede halve jaar en 80 % het tweede jaar. Hiermee wordt een grote inkomensterugval na één jaar voorkomen.

- vanaf de derde ziekmelding wordt de ingeroosterde dienst op de dag van ziekmelding op het loon ingehouden. In de vorige cao was dat vanaf de zesde ziekmelding. Bij werknemers met een chronische aandoening (aantoonbaar middels doktersverklaring) is het inhouden op het loon niet toegestaan.

- voor de zogeheten 'loontabellers' gelden de volgende loonsverhogingen: 4 % op 1 oktober 2014, 1,5 % op 1 januari 2015 en nog eens 1,5 % op 1 januari 2016.

- bij verlenging van tijdelijke contracten (die precies op deze data vallen), geldt de loonsverhoging ook.

10 oktober 2014

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel