AVV: de democratische vakbond

Akkoord cao provinciale sector 2019-2020

Provincies

Met genoegen kunnen we melden dat we op donderdagavond 28 februari toch nog een mooi akkoord bereikt hebben voor de cao 2019-2020. Mooi natuurlijk ook omdat we daarmee voor 2 jaar 6,5% loonsverhoging hebben afgesproken, maar ook mooi omdat deze cao door constructieve en solidaire samenwerking tussen de vakbonden en werkgeverszijde (IPO) tot stand is gebracht. Ook hebben we hulp gehad van collega’s uit de ondernemingsraad, en op de achtergrond de vele betrokken vakbondsleden.

En nu zijn jullie aan het woord. Op korte termijn kun je een bericht verwachten van AVV waarbij je gevraagd wordt om je oordeel te geven over deze cao. Deze achterbanraadpleging staat minimaal 2 weken open en is voor leden en niet-leden. AVV is van mening dat iedereen - vakbondslid of niet - moet kunnen stemmen over zijn/haar arbeidsvoorwaarden. 
Wanneer je collega’s hebt die willen stemmen, maar nog niet staan geregistreerd in het cao-panel, dan kunnen ze dat vanaf het openen van de stemming via avv.nu/stem doen. Registreren is gratis. De datum wanneer de stemming opent, wordt later bekend gemaakt. 

                                                                                                                                                                                         de tekst gaat verder onder de afbeelding

Loonsverhoging cao provincies 2019-2020

loon 1 januari 1 juli
2019 2,5% 1%
2020 2% 1%

Wat zijn de belangrijkste punten in deze cao?

Allereerst is het goed te melden dat de veranderingen die zijn ingezet met de cao 2017/2018 nog niet af zijn. Veel van de punten uit de vorige cao blijven van kracht, bijvoorbeeld van het bevorderen van in provinciale dienst nemen van inhuurkrachten tot het bevorderen van meer diversiteit in onze organisatie.

Een belangrijk element in deze cao is de invoering van de ambtenarenwet (WNRA) op 1 januari 2020 en de invoering van een generiek functiehuis. Verder worden de toelagen die de individuele provincies hanteren voor belastende arbeidsomstandigheden geharmoniseerd (gelijkgetrokken). Hierdoor worden de arbeidsvoorwaarden beter vergelijkbaar en wordt de uitwisseling van collega’s tussen provincies vergemakkelijkt. De komende weken gaan we het onderhandelaarsakkoord toelichten aan de werknemers bij de provincies en bij 2 grote werkgevers die vanaf 1 januari 2020 partij zijn bij de cao. De volledige cao-teksten zijn op woensdag 6 maart 2019 in de loop van de dag beschikbaar op www.ipo.nl en op de site van de vakbonden.

Heb je vragen of suggesties? Neem gerust contact met ons op.

08 maart 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel