AVV: de democratische vakbond

Stemming cao's Provinciale sector 2019 en 2020

Provincies

Vanaf maandag 18 maart konden medewerkers bij de provincies stemmen over de gemaakte afspraken voor de nieuwe cao Provincies. De stemming was twee weken geopend, tot en met zondag 31 maart.

AVV heeft samen met CNV Overheid, CMHF, FNV Overheid en werkgeversorganisatie IPO afspraken gemaakt voor de nieuwe cao Provincies 2019-2020. Deze afspraken zijn vastgelegd in een onderhandelaarsakkoord, een preambule en een erratum.

Twee cao's
Eigenlijk zijn het twee cao’s. Eén cao voor 2019 op grond van de bestaande regels en één cao voor 2020 op basis van de nieuwe regels. Dat heeft te maken met de invoering van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020. Hierdoor komen provinciale medewerkers wat hun rechtspositie betreft onder het burgerlijk recht te vallen en niet meer onder het bestuursrecht.

Via AVV kan iedere werknemer stemmen
AVV organiseert een stemming voor alle werknemers bij Provincies. We raden je aan om te zorgen dat je goed op de hoogte bent van de gemaakte afspraken voordat je gaat stemmen. Hieronder vertellen we je over de belangrijkste afspraken die we hebben gemaakt per cao.

                                                                                                                                             de tekst gaat verder onder de afbeelding

De belangrijkste nieuwe afspraken voor de cao 2019
De cao 2019 bouwt verder op de afspraken die we eerder hebben gemaakt bij de afspraken over de jaren 2017-2018. Er is in die cao veel veranderd. Zowel van werkgeverszijde als van werknemerszijde vonden we dat eerst deze aanpassingen goed in- en doorgevoerd moesten worden, voordat er opnieuw grote inhoudelijke wijzigingen worden voorgesteld.
De belangrijkste nieuwe punten uit de cao 2019 zijn:

 • Loonsverhoging
  Je krijgt in 2019 een loonsverhoging van 3,5% in twee etappes: per 1 januari 2,5% en per 1 juli 1%.

 • Gelijktrekking van de toelagen bij de provincies
 • Aanpassingen voor onder andere: fiscale toets POB, verlof kopen & financiele planner
  Er is een aantal “technische” aanpassingen, zoals de fiscale toets voor het POB, kopen van verlof en de financiële planner, de spelregels voor opdrachten op een lager schaalniveau dan je huidige functie.
 • Meer weten?
  Klik dan op de links:
  Wijzigingen per januari en februari 2019
  Wijzigingen per juli 2019

De belangrijkste nieuwe afspraken voor de cao 2020
De cao 2020 regelt, zoals gezegd, de nieuwe arbeidsverhoudingen. Veel van de veranderingen in deze cao komen omdat er in de oude cao afspraken stonden die op basis van het burgerlijk recht niet meer mogen. We hebben als vakbonden veel tijd besteed om dit zorgvuldig om te zetten waarbij de bedoeling van de afspraken zoveel mogelijk intact is gebleven.

 • Loonsverhoging
  Je krijgt in 2020 een loonsverhoging van 3% in twee etappes: per 1 januari 2% en per 1 juli 1%.
 • Tweezijdige arbeidsovereenkomst
  De provinciale werknemer krijgt nu een tweezijdige arbeidsovereenkomst, zoals iedereen die in Nederland bij een bedrijf werkt.
 • Functiehuis
  Daarnaast worden de verschillende namen voor functies in één functiehuis gelijkgetrokken. Iedereen krijgt daardoor een nieuwe functienaam én een nieuwe arbeidsovereenkomst op basis van het burgerlijk recht. Afgesproken is dat je huidige rechtspositie er niet op achteruit gaat.
 • Meer weten?
  Klik op de volgende links:
  Bekijk hier het vernieuwde functiegebouw per 1 juli 2020
  Bekijk hier het handboek toepassing functiegebouw.

Meer informatie

Bekijk hieronder de interactieve pdf van de cao van de provinciale sector 2020.
Op gsm of tablet werkt deze interactieve pdf niet altijd. Dan kun je dit bestand beter downloaden of volledig in dit tabblad bekijken .

Wil je beter inzicht krijgen wat er precies verandert ten opzichte van de huidige situatie? In deze hieronderstaande interactieve pdf, kun je de verschillen met toelichting bekijken.
Op gsm of tablet werkt deze interactieve pdf niet altijd. Daarom kun je deze ook in volledig in dit tabblad bekijken of downloaden.

Iedereen mag stemmen

Iedereen die werkzaam is voor de Provincies mag stemmen over de gemaakte afspraken. Om stemfraude te voorkomen is het noodzakelijk dat je je (opnieuw) registreert in ons cao-panel. Er zijn geen kosten of verplichtingen verbonden aan het cao-panel. Je gegevens worden alleen gebruikt om je mening te vragen over onderwerpen rond de cao.

Onafhankelijk onderzoeksbureau voert de stemming uit

AVV laat deze stemming uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Labyrinth. Je krijgt na registratie van Labyrinth een mail met een unieke link om te stemmen. Check al je inboxen en je spam-mapHet kan - afhankelijk van je mailprovider - soms wel vijf minuten duren voor je de mail in je mailbox ontvangt.
AVV tekent de cao als de meerderheid van de voor- en tegenstemmers voor stemt.
De stemming is anoniem voor AVV, maar niet voor Labyrinth. Labyrinth gebruikt de e-mailadressen om te controleren op fraude.

13 maart 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel