AVV: de democratische vakbond

AVV, de democratische vakbond binnen RET

RET

Binnen RET is een steeds grotere groep medewerkers die zich niet vertegenwoordigd voelt door de bestaande vakbonden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal medewerkers aansluiting heeft gezocht bij AVV.

Wat is AVV?

AVV (Alternatief Voor Vakbond) is een democratische vakbond. Een vakbond met een andere insteek. Wij kennen geen centraal en landelijk gestuurde agenda. De onderwerpen op onze agenda worden bepaald door het platform van RET-medewerkers. Aan dit platform kunnen alle RET-medewerkers deelnemen. Wil je meedoen? Dat kan door je aan te melden.

                                                                                                                                                                                                                     de tekst gaat verder onder de afbeelding


foto: Rick Keus

De medewerkers in het platform bepalen uiteindelijk op welke onderdelen afspraken met werkgever moeten worden gemaakt. AVV gaat veranderingen niet uit de weg en legt de zeggenschap neer waar het hoort: bij de medewerkers van RET.

Hoe regelt AVV het draagvlak?

Dat doen we door alle RET-werknemers – leden en niet leden - een stem te geven over hun cao. Het stemmen over jouw arbeidsvoorwaarden is dus niet alleen voorbehouden aan een select groepje vakbondsleden. Iedereen die bij RET werkt, mag en kan bij ons zijn stem uitbrengen. Wanneer alle RET-medewerkers hun stem laten horen dan weet je zeker dat er draagvlak is en de meerderheid zich kan vinden in de gemaakte afspraken. De meerderheid beslist. Meer weten over het draagvlakmodel? Bekijk dit filmpje - een andere sector weliswaar maar de werkwijze van AVV is hetzelfde. Of lees meer over ons draagvlakmodel.

Is AVV een protestpartij?

Nee, AVV is geen protestpartij. We komen op voor de belangen van medewerkers, juist door ze van meet af aan breed te betrekken in de totstandkoming van een cao. AVV werkt in tegenstelling tot de andere vakbonden niet met een vastomlijnd programma. AVV speelt in op de wensen van de medewerkers binnen het bedrijf en neemt de positie van het bedrijf/de sector in ogenschouw. Samen in dialoog wil AVV werken aan verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden. Liefst in een constante dialoog met werkgever. We zijn niet bang om heilige huisjes ter discussie te stellen.

Heeft AVV leden bij RET?

Ja, AVV heeft leden bij RET. Om te mogen praten over jouw arbeidsvoorwaarden en contractpartij te kunnen zijn, moeten er AVV-leden zijn bij RET. RET stelt als voorwaarde dat een vakbond aan het cao-overleg mag deelnemen als zij minstens 30 leden heeft.  Help je ons mee om hier ruimschoots aan te voldoen en ons te supporten?
Je steunt ons voor € 25 per jaar (en bij verrekening van de contributie aan het eind van het jaar is dat nog geen nog geen € 1,50 per maand)
Je kan je hier aanmelden als lid.

Zoals gezegd stelt AVV richting RET-medewerkers echter geen eis om eerst lid te worden. Meepraten en stemmen over jouw cao kan altijd. Door wel lid te worden steun je onze gedachte dat iedereen, leden en niet leden, kunnen meepraten en meebeslissen.
Daarmee krijgt de cao een breder draagvlak en is het ook voor medewerkers die wel een mening hebben over de inhoud van een cao – maar die geen lid willen zijn van een vakbond – interessant om hun stem te laten horen. Voor de werkgever geeft dit een breder gedragen set arbeidsvoorwaarden welke niet exclusief door een select groepje wordt gedicteerd.

Is AVV een one-issue partij?

Nee. AVV draagt breed gedragen onderwerpen aan in het overleg met werkgever. Wel actuele onderwerpen en onderwerpen die middels ons draagvlakmodel tot stand zijn gekomen.

Is AVV interessant voor werkgever?

Ja. Naast feit dat AVV de inhoudelijke discussie met werkgever wil aangaan, streeft AVV naar een model waar met in plaats van over medewerkers wordt gepraat. Daarbij is AVV een partij die niet wordt gehinderd door een centrale aansturing, en een partij die zoekt naar vernieuwing en voorwaarden passend bij de huidige tijd. Verder kan de werkgever bij een akkoord rekenen op een breed gedragen akkoord.
Vanwege het door AVV gehanteerde model worden ook medewerkers betrokken die door de “klassieke” vakverenigingen zich niet vertegenwoordigd voelen.

Wat is de relatie tussen AVV en ONS RET?

AVV is onafhankelijk en spreekt zich alleen uit over jullie cao. AVV is – en zal ook nimmer een partij worden in de medezeggenschap (OR). AVV zal zich ook niet bemoeien met medezeggenschapsonderwerpen.  Net als ONS RET wil AVV onafhankelijk en met inspraak van zoveel mogelijk medewerkers opkomen voor de belangen van RET-medewerkers, los van ideologie of centrale agenda. Op dit vlak ondersteunen we elkaar.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten neem dan contact met ons op. Je kan ons mailen of bellen met 070 - 44 42 140.

26 november 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel