AVV: de democratische vakbond

Werknemers RET willen AVV

RET

Steeds meer ondernemingsraden willen dat vakbond AVV mee onderhandelt voor de cao. De belangrijkste reden is dat AVV de belangen van alle medewerkers vertegenwoordigt. Dat leidt ertoe dat er cao’s ontstaan die goed passen op de situatie en de wensen van de medewerkers: jong en oud, negen-tot-vijvers, altijd-aan-mensen, en mensen die privé en werk beter willen combineren. Leden van de ondernemingsraad van de RET willen dat AVV mee onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden.

Onafhankelijkheid is het toverwoord
Medewerkers of ondernemingsraden die bij AVV aankloppen vinden de onafhankelijkheid en het draagvlakmodel interessant. AVV heeft niet een centraal aangestuurd arbeidsvoorwaardenbeleid, maar organiseert zeggenschap van medewerkers van onderaf. Zij bepalen de looneis, welke toeslagen er moeten komen voor overwerk, hoe de balans tussen werk en prive moet zijn. Dat doen we door iedereen te betrekken bij de cao, niet alleen de leden van de vakbond.   

Leden AVV nemen heft in handen
Medewerkers of fracties van ondernemingsraden die zelf meer invloed willen hebben op hun arbeidsvoorwaarden vragen AVV om onderhandelingspartner namens hen te worden. Als zij met voldoende mensen lid zijn van AVV dan moet de werkgever AVV ook uitnodigen. Dat is onder andere al gebeurd bij de RET. Al eerder besloten werknemers bij Ricardo dat ze AVV wilden bij de onderhandelingen.

Weerstand en erkenning
Er is ook weerstand. Sommige traditionele bonden vinden het niet prettig dat er een nieuwe bond bij komt op verzoek van medewerkers, en met een heel andere werkwijze. Er zijn ook bonden die de meerwaarde van het draagvlakmodel wel zien. Bij de Kringloopcao bijvoorbeeld leidde het organiseren van input door alle medewerkers tot nieuwe inzichten over hoe het werk in deze sector veranderd is de laatste jaren. Dit blijft ook bij de werkgevers niet onopgemerkt. Zij zien ook de meerwaarde van ons draagvlakmodel, omdat er veel meer werknemers meedenken en bepalen.

Toekomst
Wij denken dat het draagvlakmodel, alle medewerkers mee laten denken en stemmen, vakbonden weer meer relevant maakt. Het ledental van vakbonden daalt immers gestaag, steeds minder mensen zijn lid, maar collectieve arbeidsvoorwaarden zijn juist van belang in een snel veranderende arbeidsmarkt. Maar dan moeten die wel passen op de werkenden van nu. En dat garandeert het draagvlakmodel van AVV.

Foto: R. Keus
20 december 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel