AVV: de democratische vakbond

Niet eens met je werkgever?

Provincies

Ben je het niet eens met een besluit t.a.v. je functiewaardering of iets dergelijks?
Op deze pagina vind je informatie over de samenstelling van de commissies en de procedures voor bezwaar en beroep.
Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact op met de onderhandelaars voor cao Provincies of de jurist van AVV.

Samenstelling van de centrale commissies en secretariaat

Reglement geschillencommissie

Reglement centrale commissie functiewaardering

Cao Provinciale sector 2020

Interactieve pdf van Cao Provinciale sector - update 2020

24 maart 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel