AVV: de democratische vakbond

Cao-overleg Provinciale sector 2021 opgeschort

Provincies

Donderdag 11 maart hebben de bonden het overleg voor een nieuwe cao Provinciale sector opgeschort. Al een half jaar is er onderhandeld over een nieuwe cao.

Centrale onderwerpen waren:

  • Structurele loonsverhoging  in procenten en centen.
  • Duurzame inzetbaarheid waarbij de nadruk lag op uitwerking van het Pensioenakkoord.
  • Het faciliteren van verlofsparen tot 100 weken en het eerder kunnen stoppen met werken waren daarbinnen belangrijke thema’s.

Naast bovenstaande wilden de bonden voor de cao 2021 concrete afspraken maken rondom thuiswerkvergoeding, thuiswerkbudget en beleid voor hybride werken.

Na meerdere onderhandelingsrondes hebben de bonden moeten constateren dat de beweging vanuit werkgeverszijde op alle onderwerpen marginaal was. Het loonbod vanuit de werkgever van 0.6 % is ver onder de inflatiecorrectie en ook op het gebied van Duurzame inzetbaarheid en Thuiswerken was het niet mogelijk om nader tot elkaar te komen. De bonden hebben middels het aandragen van diverse alternatieven de kloof proberen te dichten, echter zonder resultaat. Komende weken zullen de bonden meerdere digitale bijeenkomsten organiseren om de ontstane situatie te bespreken met hun achterban. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en zullen we verder op de details ingaan.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze cao-update vragen? Hiervoor kun je contact opnemen met AVV: wwispelweij@avv.nu

12 maart 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel