AVV: de democratische vakbond

Minuren: wanneer vervallen deze?

Retail non-food

Vanwege de coronapandemie is het lastig voor veel werknemers die onder de cao Retail Non-Food vallen om al hun contracturen te werken. Het gevolg is dat minuren worden opgebouwd. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag wat minuren eigenlijk zijn, wat de regels zijn die voor minuren gelden volgens de cao Retail Non-Food, hoe het zit met het inhalen van de minuren, en wanneer deze vervallen.

Wat zijn minuren?
Minuren zijn uren die niet zijn gewerkt, maar wel door je werkgever zijn uitbetaald. Dat werkt als volgt. Volgens de cao Retail Non-Food kunnen werkgevers en medewerkers een flexibele inzet afspreken. In veel arbeidsovereenkomsten is dit opgenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een passage als: ‘werknemer werkt gemiddeld 38 uur per week’. Het woord gemiddeld geeft hier aan dat flexibele inzet is afgesproken. Je krijgt als werknemer betaald alsof je altijd 38 uur per week werkt, maar soms werk je meer, en soms minder. In een normale niet-corona situatie is dat een afspraak die in de winkelsector goed werkt, omdat in het winkelwezen sprake kan zijn van pieken en dalen in de hoeveelheid werk. Deze afspraak staat al sinds tenminste 2013 in de cao.
 

Hoeveel minuren mag je opbouwen?
Als minder gewerkt wordt dan het afgesproken aantal contracturen, dan mag de werkgever minuren administreren. Dat zijn uren die je in de loop van het jaar moet proberen in te halen. De cao zegt daarover het volgende:

Bandbreedte:

Indien flexibel werken is overeengekomen, kan de werkgever binnen een bandbreedte van + en - 35 procent ten opzichte van het aantal basisuren de medewerker verplichten wekelijks meer of minder arbeidsuren te werken. Daarbij geldt dat in ieder geval een minimale bandbreedte van + en - 6 uur ten opzichte van het aantal basisuren mogelijk is en een maximum aantal in te roosteren uren van 45 uur per week.”

Kort samengevat betekent dat het volgende. Je werkgever mag tot maximaal 35% van het aantal contracturen als minuren noteren. Bij een contract van 38 uur per week, komt dat dus neer op (38 * 0,35 =) maximaal 13 uur per week aan minuren. Heb je een kleiner aantal uren in je contract staan? Hou er dan rekening mee dat je werkgever in ieder geval een minimaal aantal minuren van 6 uur mag schrijven, ook als dat meer is dan 35% van je contracturen.

Let op: werk je in een woonwinkel? Dan geldt dat het aantal minuren is beperkt tot 5 uur per week. Inhalen van minuren
In een normale situatie  worden minuren zo veel mogelijk  ingehaald. Wel geeft de cao enige regels met betrekking tot hoeveel je werkgever jou kan vragen te werken. Dat mag maximaal 45 uur per week zijn, en dat mag over niet meer dan 5 dagen worden verdeeld. Ook moet je werkgever rekening houden met je persoonlijke omstandigheden, omdat je werkgever wettelijk verplicht is zich te gedragen als een redelijk en goed werkgever. Dat ‘redelijk werkgeverschap’ houdt ook in dat je werkgever rekening moet houden met bepaalde verplichtingen die je hebt waardoor je bijvoorbeeld op bepaalde dagen niet kan werken.

Zoals gezegd, dit zijn de regels in een normale situatie. De coronacrisis is natuurlijk geen normale situatie. Zo doen bijvoorbeeld veel bedrijven een beroep op de NOW-steunmaatregelen van de overheid, waardoor ze een hoog percentage van de loonkosten vergoed krijgen. In die gevallen vinden wij het onredelijk  als zo’n bedrijf vervolgens ook nog gebruik maakt van de maximale bandbreedte voor flexibel werken, omdat zij daardoor een financieel voordeel krijgen ten koste van medewerkers. Gelukkig merken we dat de overgrote meerderheid van de bedrijven hier netjes mee omgaat.

Wanneer vervallen minuren?
Je min en plusurensaldo bouw je op over een periode van een jaar. We noemen die periode de referteperiode. In je contract kan staan hoe deze periode loopt, bijvoorbeeld van 1 april tot en met 31 maart. Staat er niks in je contract? Dan loopt de referteperiode waarschijnlijk van 1 januari tot en met 31 december.

Aan het eind van de referteperiode vervallen eventueel nog bestaande minuren. Dit gaat niet af van je verlofuren! Het vervallen van de minuren komt volgens de cao namelijk voor rekening van de werkgever.

Wij krijgen op dit moment vragen van werknemers over werkgevers die de referteperiode willen verlengen en of zij hiermee akkoord willen gaan. Of je hierop ingaat of niet, is jouw eigen keuze. Je mag hierin je werkgever tegemoet komen als je dat zelf wilt. Maar dat hoeft niet, je kan daartoe niet verplicht worden.

Heb je vragen over minuren, en heb je je antwoord niet kunnen vinden? Neem dan zeker even contact met onze helpdesk op. Dat kan via info@avv.nu of telefoonnummer 070-4442140

13 april 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel