AVV: de democratische vakbond

Ruime meerderheid stemt voor nieuwe cao Drinkwaterbedrijven

Waterbedrijven

Medewerkers van de drinkwaterbedrijven krijgen een nieuwe cao. Het belangrijkste resultaat vinden wij dat de loonverschillen verkleind worden. Doordat iedereen een brutobedrag erbij krijgt stijgt het inkomen van de mensen met een lagere salaris relatief meer.

Op donderdag 1 april is er een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de drinkwatersector bereikt. Naast afspraken over het loon staat de discussie over het garantieloon nu echt op de agenda. Dat laatste vinden we vanuit AVV belangrijk. Gelijk werk moet ook gelijk beloond worden.

Brutobedragen beter voor lager betaalden
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022, waarbij de salarissen van medewerkers per 1 januari (bij een fulltime dienstverband) met €75,-- bruto per maand worden verhoogd. Gemiddeld over alle salarisschalen heen is dat een stijging van 1,99%. Door voor brutobedragen te kiezen stijgen de lagere salarisschalen met een hoger percentage dan de hogere salarisschalen.

Per 1 Januari 2022 stijgen alle salarissen met 1,5%. Naast stijging van inkomen zijn afspraken gemaakt over doorbetaling 100% van inkomen bij geboorteverlof.

De komende maanden gaan werkgroepen de plannen concretiseren, waaronder duurzame inzetbaar in de sector.

Dit resultaat wordt door 86% van de uitgebrachte stemmen gedragen.

03 mei 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel