AVV: de democratische vakbond

Gezocht: enthousiaste jonge ambtenaren (< 35 jaar jong) in de provinciale sector voor cocreatiegroepen cao 2022 en verder

Provincies

Het cocreatieproces start met vier regionale “stakeholdersbijeenkomsten” (24 januari/Noord-Brabant; 26 januari/Overijssel; 27 januari/Noord-Holland; 31 januari/Drenthe). Hiervoor hebben zich bijna 200 werknemers aangemeld.

De opbrengst van deze bijeenkomsten nemen we mee in cocreatiegroepen die hiermee aan de slag gaan, zaken verder uitwerken en adviezen aanleveren voor de cao-tafel. Twee onderwerpen worden in elk geval opgepakt door de cocreatiegroepen: “duurzame inzetbaarheid” en “tijd- en plaatsbewust werken”. Deze cocreatiegroepen gaan in de maanden februari en maart hiermee aan de slag. Mogelijk volgt er nog een derde cocreatiegroep.

De bijeenkomsten, twee keer twee dagen voor elke cocreatiegroep, vinden fysiek plaats in het midden van het land. Ze starten met een werklunch, zijn inclusief overnachting en eindigen rond 17.00 uur op de tweede dag.

Elke cocreatiegroep bestaat uit een gespreksleider, een linking pin met de cao-tafel van vakbonden en werkgever, zes leden namens de werkgever, zes leden namens de vakbonden en vier jonge ambtenaren.

We zijn op zoek naar vier jonge ambtenaren per cocreatiegroep. Ben je
a. een jonge ambtenaar (< 35 jaar jong) én
b. wil je actief meepraten over de cao 2022 en verder én
c. heb je affiniteit met het thema “duurzame inzetbaarheid” en/of “tijd- en plaatsbewust werken” én
d. ben je beschikbaar op 15 én 16 februari 2022 én 16 én 17 maart 2022 (deel kunnen nemen op alle data is een voorwaarde)?

Meld je dan aan vóór 1 februari 2022 via werkgeverszaken@ipo.nl, met vermelding van: je naam, mailadres, functie, leeftijd, naar welk van de twee thema’s jouw interesse uitgaat en een korte motivatie voor jouw deelname.

Sociale partners van de cao provinciale sector hebben een beroep gedaan op de werkgevers om medewerkers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan cocreatiegroepen. Het ontwerpteam cocreatie cao 2022 en verder zal bepalen, bij een opbrengst van meer dan het gevraagde aantal deelnemers, wie er deelnemen. Daarbij zal rekening worden gehouden met een spreiding over de provincies.

Graag zien we je aanmelding uiterlijk 1 februari 2022 tegemoet.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Ontwerpteam cocreatieproces

25 januari 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel