AVV: de democratische vakbond

Vragen en antwoorden cao 2021 provinciale sector

Provincies

In dit document geven werkgever en vakbonden gezamenlijk antwoord op de vragen die zijn gesteld door medewerkers in de provinciale sector over de cao 2021 provinciale sector.

Onderwerpen met vragen en antwoorden:
Loonparagraaf:
1. Flexibiliteitsvergoeding (€750,-)
2. 1,2% structurele loonsverhoging
3. Algemene vragen loonparagraaf

Duurzame inzetbaarheid:
4. Sectoranalyse
5. Tijd voor vitaliteit
6. Aanvulling loon tijdens extra geboorteverlof
7. Begeleiding bij ingrijpende gebeurtenissen
8. RVU heffingsvrijstelling

Paritaire studies/cocreatie
9. Paritaire studies/cocreatie

02 februari 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel