AVV: de democratische vakbond

Update proces Mediq en AVV

Mediq

Afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd met jullie, de medewerkers van Mediq, over jullie werk en wat jullie graag veranderd zien in de cao. Afgelopen donderdag hebben we deze punten teruggekoppeld aan jullie werkgever. Dit was een verkennend gesprek. Omdat we daar op een informele en verkennende manier over hebben gesproken, begrijpen we goed van elkaar waar de knelpunten zitten en de bereidheid om te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die we natuurlijk eerst met jullie willen kortsluiten  

Jullie werkgever wil het gesprek dat we donderdag hadden ook graag met FNV en CNV voeren. Er is voorgesteld om de sessie die wij met jullie werkgever hadden nogmaals te doen samen met FNV en CNV, om op een sparrende manier nog beter te kijken waar het probleem ligt (voor alle partijen) en hoe we een en ander anders kunnen inrichten of afschaffen. Jullie werkgever wil hier het gesprek over aangaan. Zelf denken we dat je hierover ook het gesprek moet aangaan omdat het anders ook de komende jaren de onderhandelingen zal gaan domineren.  

Kortom, op korte termijn wil werkgever – de uitnodiging hiervoor is afgelopen vrijdag binnengekomen - samen met alle bonden een verkennend gesprek over de komende onderhandelingen.  

Na dit gesprek zullen dan de onderhandelingen starten voor een nieuwe cao. Het eerste overleg staat gepland op 14 maart a.s. De bonden maken dan zelf een keuze of ze aan willen sluiten of niet.  

Voor de 14e komen we terug met een concept inzetbrief die we kunnen bespreken en waar jij nog input of suggesties voor kan aandragen.

01 maart 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel