AVV: de democratische vakbond

Onderhandelingen cao provinciale sector 2022-2023 naderen laatste fase

Provincies

Op vrijdag 24 juni spreken sociale partners over een nieuwe cao. De intentie is om dan tot een akkoord te komen dat met terugwerkende kracht zal gelden vanaf 1 januari 2022. 

In het voorjaar zijn co-creatiesessies gehouden met werkgevers en werknemers over twee onderwerpen: duurzame inzetbaarheid en tijd/plaatsbewust werken. Hier vind je een verslag over de sessies en de uitkomsten. 

Daarnaast heeft AVV in de voorbereidingen voor de nieuwe cao een enquête gehouden over de onderwerpen van de co-creatie en een aantal extra onderwerpen, zoals de ideeën van provinciemedewerkers rondom loonsverhogingen en thuiswerkvergoeding. Ook daaruit kwam duidelijke steun naar voren voor de adviezen vanuit de co-creatie. Wij steunen deze dan ook van harte! Binnenkort zullen wij de resultaten van de enquête publiceren. 

 Al deze informatie is gebruikt om tot een inzetbrief voor de onderhandelingen te komen. Deze kun je hier lezen. 

Wanneer een akkoord voor de nieuwe cao is bereikt, zullen wij dit snel berichten op onze website. Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten via mrijntjes@avv.nu of info@avv.nu. 

22 juni 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel