AVV: de democratische vakbond

Een nieuwe pensioenregeling voor Plantion

Plantion

Met een bijna unanieme uitslag hebben de medewerkers van bloemenveiling Plantion ingestemd met een nieuw pensioen. Plantion, een onafhankelijke pensioenadviseur en AVV-pensioenspecialist Martin Pikaart hebben onderzocht welke regeling een beter pensioen oplevert voor de medewerkers van Plantion. De nieuwe regeling is niet meer bij het bedrijfspensioenfonds Landbouw, dat erg tegenviel, maar bij een moderne PPI, een zogeheten premie pensioeninstelling. Met het nieuwe pensioen gaan de medewerkers er naar verwachting allemaal op vooruit. Daarnaast bevat de regeling ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering, die er nu niet bij zit.

11 juli 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel