AVV: de democratische vakbond

Een nieuwe cao voor de sector Retail non-food: juli - december 2022

Retail non-food

Eind juni konden werknemers stemmen voor hun nieuwe cao. Maar liefst 82% procent stemde voor het aannemen van het onderhandelaarsakkoord. Bijna 1000 medewerkers brachten hun stem uit en onze stemoproep heeft ongeveer 20.000 werknemers bereikt.  

De looptijd van deze cao is 6 maanden. Er is een loonsverhoging van 4,36% op 1 juli voor degenen die minder verdienen dan het (oude) schaalmaximum. Ook voor de (meeste) bovenschaligen bevat deze cao een loonstijging.  

Na de zomer zal AVV samen met de andere vakbonden en werkgevers aan de slag gaan met een onderzoek naar de feitelijk betaalde lonen in de sector. Met het onderzoek naar de lonen denken we meer argumenten in handen te krijgen om voortaan de lonen van álle werknemers te laten stijgen, niet alleen tot aan het schaalmaximum.  

Lees hier meer over de nieuwe cao en de stemming.

12 juli 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel