AVV: de democratische vakbond

Veelgestelde vragen cao 2022-2023

Provincies

Op 24 oktober is de cao van de provinciale sector 2022-2023 aangemeld bij het Ministerie van SZW. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen nog eens op een rij.

Loonsverhogingen

  • Per 1 januari 2022 worden de salarisschalen met €75,- verhoogd en dus krijgt elke werknemer er €75,- bruto bij op basis van een fulltime dienstverband.
  • Per 1 juli 2022 stijgen de salarissen met 3%.
  • Per 1 januari 2023 stijgen de salarissen opnieuw met 4%.

Flexibiliteits- en thuiswerkvergoeding
Alle medewerkers, die van 1 januari 2022 tot 1 september 2022 in dienst waren, ontvangen een eenmalige vergoeding van maximaal €500,- bruto bij een fulltime dienstverband voor getoonde flexibiliteit en als tegemoetkoming in de gemaakte kosten.
Vanaf 1 januari 2023 ontvangt elke medewerker per thuiswerkdag een vergoeding van €3,- netto.

Verlof
Per 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. In de cao wordt deze rechten verder aangevuld. Daarnaast is voor 2023 een pilot afgesproken waarin de werknemer de in de cao genoemde feestdagen kan ruilen voor andere belangrijke religieuze of culturele dagen. Voor belangrijke dagen in de privésfeer kan de werknemer twee extra verlofdagen per jaar opnemen (lief & leed dagen).
Daarnaast blijven sociale partners in gesprek en bestuderen zij met elkaar de mogelijkheden in een aantal belangrijke dossiers op het gebied van duurzame inzetbaarheid, medezeggenschap en hybride werken.

Klik hier voor het eerste document met veelgestelde vragen.

Klik hier voor het tweede document met veelgestelde vragen gepubliceerd op 5 december. 

09 november 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel