AVV: de democratische vakbond

Cao-gesprekken detailhandel van start 

Retail non-food

De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao Retail Non-Food, die 31 december afloopt, zijn donderdag 10 november van start gegaan.  
Tijdens dit eerste overleg zijn vooral de voorstellen van alle partijen aan de orde gekomen. Partijen hebben hun voorstellen toegelicht en vragen gesteld over de voorstellen van de andere partijen.

AVV heeft in haar voorstellenbrief vooral ingezet op loon. De sterk gestegen inflatie maakte dat noodzakelijk. We stellen voor dat alle lonen met 7,5% stijgen. (Die 7,5% is de 10% stijging van het Wettelijk MinimumLoon, waarvan we 2,5% naar voren hadden getrokken, deze heeft in juli 2022 plaatsgevonden.
Tegelijkertijd hebben we voorgesteld om een reisonkostenvergoeding voor woon-werkverkeer op te nemen, voor de maximaal fiscaal vrijgestelde vergoeding van €0,21 per km tot maximaal 40 km enkele reis.  
Daarnaast hebben we enkele voorstellen gedaan om de werk-privé balans te verbeteren. De meeste van deze voorstellen stonden al in onze inzetbrief van mei 2022; die hebben we toen naar voren geschoven wegens tijdgebrek in het cao-overleg voor de zomer. Deze voorstellen gaan over een lagere flexibele bandbreedte, meer zeggenschap over roosters en over je eigen tijd.  
Eind november vervolgen we de cao-gesprekken.  

11 november 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel