AVV: de democratische vakbond

Stemming gesloten.

Waterbedrijven

De stemming over de afspraken voor de nieuwe cao Drinkwaterbedrijven is gesloten. De stemming stond open tot dinsdag 16 november 00:00 uur. 

Op 7 november j.l. hebben AVV samen met FNV en CNV Connectief een resultaat bereikt voor een nieuwe cao. Daarin zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 • De nieuwe cao krijgt een looptijd van een jaar, namelijk van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.
 • Per 01-01-2023 worden de salarissen van medewerkers en de salarisschalen zoals opgenomen in de cao met een nominaal bedrag per maand verhoogd.
  Voor de medewerkers in de salarisschalen 2 tot en met 8 bedraagt de verhoging € 176,- bruto per maand bij een voltijds dienstverband.
  De salarisschalen 9 tot en met 13 worden verhoogd conform de volgende staffel:
  Salarisschaal bruto per maand (voltijds dienstverband)
   9  € 195,--
   10  € 219,-- 
   11  € 248,--
   12 € 281,-- 
   13  € 334,-- 
  Binnen de afzonderlijke bedrijven worden voor medewerkers geplaatst in een salarisschaal hoger dan 13 geen generieke schalen toegepast. Voor deze medewerkers wordt per bedrijf separaat aangegeven welke nominale verhoging wordt toegepast
 • Alle medewerkers ontvangen met de salarisbetaling van december 2022 een éénmalige uitkering ter grootte van € 1.000,- bruto. Deze is voor alle medewerkers gelijk, ook als je in deeltijd werkt.
 • Het minimum uurloon bedraagt per 1 januari 2023 € 14,-- bruto/uur.
 • Er wordt een beloningsonderzoek gestart. Voor de werkgroep garantieloon spreken we af om deze binnenkort te laten starten.

Benieuwd naar de exacte tekst van het resultaat? Klik dan hier.

16 november 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel