AVV: de democratische vakbond

Aaargh, zóveel belasting in november?

Provincies

In de nieuwe cao 2022-2023 is een aantal loonsverhogingen afgesproken voor 2022: 

  • 75 euro bruto per maand erbij per 1 januari 2022. 
  • 3% erbij per 1 juli 2022 

Bij de meeste provinciale organisaties worden deze verhogingen in november verwerkt. Hierover zijn bij ons vragen binnengekomen, want sommige collega’s krijgen een groot bedrag ineens en moeten daar veel belasting over betalen. Hoe zit dat?  

Belasting 
Elke maand betaalt je werkgever loonheffing over je salaris. Dit is een voorheffing (voorschot) op de belasting die moet worden betaald over jouw loon. In het jaar daarop doe je aangifte inkomstenbelasting (in maart/april), waarbij de belastingdienst checkt of de betaalde voorheffing door je werkgever overeen komt met wat je had moeten betalen over je jaarsalaris. Is er teveel betaald op dit punt, dan krijg je wat terug. Is er te weinig betaald, dan moet je bijbetalen.   

Verwerking van je loonsverhogingen  
Er zijn twee manieren waarop werkgevers de loonsverhogingen met terugwerkende kracht kunnen verwerken: 

  1. Je krijgt over de eerdere maanden van 2022 nieuwe loonstroken met het juiste loonbedrag. Je werkgever verwerkt de loonsverhoging dan met terugwerkende kracht. In dit geval worden de loonheffingen ook aangepast en zal bij je aangifte inkomstenbelasting niets bijbetaald of terugbetaald hoeven worden hiervoor.  
  2. Je krijgt in november de loonsverhogingen over de eerdere maanden als één groot bedrag uitbetaald. Daardoor ontstaat er een piek in de loonuitbetaling in november. Deze piek wordt door de administratie gezien als een incidentele uitkering en daarvoor geldt een hoger belastingtarief (dit gebeurt ook bij uitbetaling van je vakantiegeld, jubileumuitkering e.d.). Je moet bij deze manier van verwerken dus meer belasting betalen over je loon, dan bij de eerste manier.  

Bij de aangifte inkomstenbelasting in maart/april van het jaar daarop staat je jaarloon al vooraf ingevuld in het digitale aangifteformulier. Als je je aangifte instuurt, dan checkt de belastingdienst of er voldoende voorheffing is betaald en dan zal blijken dat er teveel is betaald, vanwege toepassing van het bijzondere tarief op die eenmalige uitkering (en eventuele andere uitkeringen). De teveel betaalde belasting krijg je dan terug. Soms is dit niet goed zichtbaar op het bericht van de belastingdienst hierover, omdat je ook nog een terugbetaling kan krijgen op andere posten. Je ziet dan maar één bedrag, maar daar zit wel het stukje van de eenmalige uitkering bij.  

Conclusie 
Bij de tweede manier van verwerken betaal je dus inderdaad meer belasting over je loon, dan bij de eerste manier van verwerken. Je krijgt het teveel betaalde terug bij je belastingteruggave het jaar daarop. Dit gebeurt automatisch als je aangifte inkomstenbelasting doet.  

29 november 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel