AVV: de democratische vakbond

Update cao-onderhandelingen

Retail non-food

Half november zijn de gesprekken gestart over een nieuwe cao RNF.  

De start was gunstig: INretail kwam meteen bij de start met een voorstellenbrief inclusief loonverhoging, dat deden ze niet bij de laatste paar cao-trajecten. Hier vind je de voorstellenbrief van AVV. Die stellen we samen met ons MZ-platform. INretail stelde voor om de lagere loonschalen te verhogen met (afgerond) 7,5% en de hogere loonschalen met 5%. AVV wil ook een structurele loonsverhoging voor de bovenschaligen.

Bij de volgende overlegronde bleek INretail bereid alle werknemers in alle loonschalen te verhogen met 7,46%. De discussie gaat nu over de bovenschaligen. Voor hen is INretail vooralsnog niet bereid tot een loonsverhoging. Dat is vreemd, aangezien je met €2.100 bruto per maand al bovenschalig kan zijn! Ook op andere punten hebben we nog geen concrete afspraken kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld het recht op onbereikbaarheid, of op een roostervrij weekend per maand.

Half december staat er nog een cao-overleg gepland. We hopen en verwachten dat we daarna een onderhandelaarsresultaat hebben. Kort daarna laat AVV alle werknemers in de sector daarover stemmen.  

30 november 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel