AVV: de democratische vakbond

Nieuwe cao Kunsteducatie

Kunsteducatie

Loonsverhogingen, een eenmalige uitkering, hogere reiskostenvergoeding en meer baanzekerheid. Dat zijn de thema’s waarmee AVV, samen met Kunstenbond de onderhandelingen in ging. 
Inmiddels is er een stemming geweest onder alle werknemers over de afspraken voor de cao. Een grote meerderheid stemde voor, dus AVV kan de nieuwe cao tekenen.  

We zitten in een sector die de afgelopen jaren flink wat te verduren heeft gehad. Corona en een crisis zorgen niet voor een gunstig cultuurklimaat. Gelukkig vinden we aan de zijde van Cultuurconnectie een werkgeversvereniging die hart heeft voor de sector en de medewerkers.

Loonsverhoging voor iedereen. Met een vast bedrag per trede (100 € in januari en 75€ in juli) gaat iedereen er op vooruit. De medewerkers met de laagste salarissen hebben daar het meeste voordeel van. Daar zijn we blij mee.  
Iedereen ontvangt een eenmalige uitkering van 250 € naar rato met een minimum van 100€. 
De zorg om het verlies van uren door teruglopende leerlingenaantallen geeft onrust. Deeltijdontslag ligt elk seizoen weer op de loer. Onze wens om voor docenten meer rust te creëren is gelukt. Een werkgever mag nu pas na een half jaar leegstand starten met procedures voor deeltijdontslag. Voor een docent betekent dit een half jaar de tijd om samen met werkgever een nieuwe invulling te vinden voor de leegstaande uren. 

De cao loopt van 1 januari tot en met 31 december 2023. 
Meedenken en praten over de volgende cao?  
Meld je aan bij AVV sectorbestuurder Valérie Rijckmans

30 november 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel