AVV: de democratische vakbond

Stemming Consumentenbond 2022

Consumentenbond

AVV en Consumentenbond hebben een onderhandelingsresultaat bereikt. Werknemers van Consumentenboond die onder de cao Consumentenbond vallen, konden stemmen over deze afspraken. De stemming was geopend van vrijdag 16 december tot en met donderdag 22 december.

De belangrijkste afspraken uit het resultaat op een rijtje

 • Bovenwettelijke verlofdagen
  Van de bovenwettelijke dagen kunnen vanaf 2023 maximaal 5 dagen worden meegenomen naar het volgende jaar. Wil je meer meenemen omdat je een spaardoel hebt dan maak je daarover met werkgever een afspraak.
 • Loon
  De systematiek om de salarissen per 1 juni te laten stijgen met de gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandbasis zoals bijgehouden door AWVN blijft van toepassing.
 • Leerwegen
  Per 1 januari 2023 worden de salarisschalen van de leerwegen Vakkracht en Allrounder structureel met 5% verhoogd. Daarmee worden ook de schalen van de leerwegen junior en medior Vakspecialist verhoogd.
 • Pensioen
  We hebben bewust gekozen voorlopig geen stappen te zetten in de verbetering van pensioen. We willen de focus leggen op de komende stelselherziening. Bovendien is het fonds bezig met herstelindexatie. Hierdoor zou de gewenste hogere opbouw vooral voor rekening van de werknemer zijn. Dat willen we niet.
 • Invoering IKB
  We hebben de eerste stappen voor het inrichten van een individueel keuze budget gezet. Tijdens de looptijd van deze cao wordt het IKB verder ingevuld met doelen en middelen.
 • Vergoedingen
  De kilometervergoeding wordt gekoppeld aan het fiscaal maximum. Per 1 januari 2023 wordt het fiscaal maximum 0,21 €/km en een jaar later 0,22 €/km.
  De maximumvergoeding voor woon-werkverkeer met eigen vervoer gaat omhoog van €2.400 naar €2.650 per jaar. De maximumvergoeding voor woon-werkverkeer met openbaar vervoer vervalt. Deze kosten worden 100% vergoed op basis van de tweede klasse.
  De thuiswerkvergoeding wordt opgenomen in de cao en gekoppeld aan het fiscaal maximum. In 2023 is dat €2,13 per dag.
 • Stimuleren afbouw verlofstuwmeer
  Om het aantrekkelijk te maken voor medewerkers om hun verlofstuwmeer af te bouwen, biedt werkgever in 2023 een bonus voor het opnemen van oude vakantiedagen.

Meer details en overige afspraken lees je in de exacte tekst van het resultaat.

Op de sectorpagina Consumentenbond publiceren we de uitslag en de rapportage van de stemming zo snel mogelijk.

23 december 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel