AVV: de democratische vakbond

Aanvullende afspraken cao

Provincies

Een unicum: voor het eerst is er een tussentijdse wijziging afgesproken voor de cao Provinciale sector! Op 30 maart hebben cao-partijen de onderstaande aanvullende afspraken gemaakt over de cao.

 • Loon: eenmalige uitkering van 750 euro bruto, peildatum 1 april, deeltijdmedewerkers krijgen dit naar rato. Deze extra uitkering krijgen medewerkers als compensatie voor de hoge inflatie de afgelopen maanden, uitbetaling zeer waarschijnlijk in juni.

Het was de eerste keer dat we tussentijds om een loonsverhoging hebben gevraagd en dit bleek toch een lastig verhaal voor werkgevers. Uiteraard zijn we blij met een eenmalige uitkering, maar wij hadden duidelijke argumenten voor een structurele verhoging en zagen hier ook ruimte voor. Werkgevers zijn hier niet op ingegaan. In het najaar zullen de onderhandelingen voor de volgende cao starten en dan zullen we dit als bonden meenemen in de gesprekken.

 • Duurzame inzetbaarheid: het POB krijgt meerdere inzetbaarheidsdoelen en mag worden ingezet voor duurzame inzetbaarheid. Dit betekent dat het niet alleen een financieel budget voor scholing is, maar ook vitaliteitsuren voor iedereen. Er moet wel een duidelijk plan onder liggen

- Sparen van verlof via PBDI – maximaal 3 jaar ten behoeve van 2 maanden voltijdsverlof;
- Medewerkers vanaf 60 jaar kunnen de helft van het PBDI budget inzetten voor vitaliteitsuren;
- Medewerkers die 5 jaar voor AOW gerechtigde leeftijd zijn, kunnen het volledige PBDI-budget inzetten voor vitaliteitsuren.

Dit gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Het POB (of nieuwe PBDI budget) krijgt een continu karakter (dus niet meer elke vijf jaar kijken of het in de cao blijft. Uiteraard kan de regeling bij een nieuwe cao wel wijzigen, zoals bij andere regelingen). Verder is voor dit onderwerp afgesproken;

 • Provinciale organisaties gaan vóór 1 september 2023 een overzicht aanleveren van alle regelingen binnen hun organisatie die betrekking hebben op duurzame inzetbaarheid. Zij moeten dit overzicht ook bekend maken aan werknemers en het wordt in het Lokaal Overleg besproken om werknemers inzicht te geven in de lokale regelingen. Daarna worden de overzichten aan de cao-tafel besproken in het kader van mogelijk verdere verbreding PBDI.
 • Voor de cao 2024 en verder worden de afspraken m.b.t. zware beroepen van de cao Waterschappen geagendeerd voor bespreking over toepassing en mogelijkheden binnen de provincies.

 

 • Tijd en plaatsbewust werken: dit co-creatievoorstel was nog niet heel concreet. Afgesproken is dat provinciale organisaties uiterlijk 1 september de bestaande lokale reiskostenregelingen op een rijtje zetten met als doel deze te toetsen aan de uitgangspunten van het advies. De uitgangspunten zijn:
  • Als je reist voor je werk krijg je dat logischerwijs vergoed (bijvoorbeeld reizen naar een werkafspraak op een gemeentehuis tussen woonplaatsen in);
  • Duurzaam reizen wordt gestimuleerd;
  • Vertrouwen in de werknemers en de faciliterende rol van de werkgever: eigen verantwoordelijkheid staat centraal.

 

 • Hoofdstuk 11 medezeggenschap, lokaal overleg: de tekst van dit hoofdstuk in de cao wordt op een aantal punten gewijzigd. Belangrijkste verandering zal zijn dat het overleg ‘gericht moet zijn op het bereiken van overeenstemming’.

 Laat het weten als je vragen hebt. Er zal ook weer een nieuwe Q&A komen voor deze afspraken. Je kunt de nieuwe afspraken hier nalezen.

13 april 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel