AVV: de democratische vakbond

Uitslag stemming tabaks- en gemakswinkels

Tabaks- en gemakswinkels

Al sinds eind 2013 is er geen cao in de sector tabaks- en gemakswinkels. NSO en werknemers hadden de wens om op de tabaks- en gemakswinkels de cao van de sector Retail non-food toe te passen.

Valérie Rijckmans en Chantal Klei van AVV hebben uitgebreid gesproken met werknemers uit deze sector over de verschillen tussen de twee cao’s en hoe het proces van het invaren bij de cao Retail non-food zou verlopen. Hieruit kwam een aantal wensen naar voren, zoals onder meer het behoud van bepaalde toeslagen voor mensen die nog rechten hadden uit de oude cao van 2013.

NSO en AVV hebben vervolgens afspraken gemaakt over de werkingssfeer, de functiewaardering, het loongebouw en loonsverhogingen, verworven rechten uit de oude cao SBD, leeftijdsfasebewust beleid, BHV-vergoeding, de RI&E en het addendum.

Eind mei hebben we hierover onderhandeld met NSO. Uit die onderhandelingen is een onderhandelingsresultaat gekomen met uitsluitend verbeteringen voor werknemers. Zoals altijd bij AVV, konden alle medewerkers uit de branche hierover stemmen.

Deze stemming stond open van 7 tot en met 21 juni.

Het resultaat is positief: de meerderheid van de stemmers heeft vóór gestemd.

Hoe nu verder

Er wordt nu een tussentijdse wijziging voorbereid waarin de werkingssfeer van de cao Retail non-food wordt aangepast zodat de tabaks- en gemakswinkels daaronder gaan vallen. In deze wijziging beschrijven we ook de afspraken over hoe medewerkers overgaan van de ene naar de andere rechtspositie. Per 1 juli vallen alle medewerkers van tabaks- en gemakswinkels, waarvan de werkgevers lid zijn van NSO, onder de cao Retail non-food.

22 juni 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel