AVV: de democratische vakbond

Loonsverhoging per 1 juli

Retail non-food

Vanaf 1 juli stijgt het WML, Wettelijk Minimumloon, met 3,13%. Medewerkers in de sector Retail non-food krijgen daarom een loonsverhoging.
De schaallonen en de lonen van medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, worden verhoogd met het percentage waarmee het WML stijgt. De lonen van medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe maximum, worden verhoogd tot het nieuwe maximum van hun schaal. Loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen die vooruitlopend op een cao-verhoging na 1 januari 2023 zijn gegeven, en bonussen en provisies, mogen met deze verhoging verrekend worden. Op de site van INretail vind je de loonschalen per 1 juli 2023.

11 juli 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel