AVV: de democratische vakbond

Tabak- en gemakswinkels gaan vallen onder cao Retail non-food

Tabaks- en gemakswinkels

De sector tabaks- en gemakswinkels heeft al sinds 2013 geen cao. Werknemers en werkgeversorganisatie NSO willen bij deze sector de cao van de sector Retail non-food toepassen. Na uitgebreide gesprekken met werknemers over de verschillen tussen de twee cao’s, kwamen een aantal wensen naar voren. Een voorbeeld hiervan is het behoud van bepaalde toeslagen voor mensen die nog rechten hadden uit de oude cao van 2013. AVV en NSO hebben afspraken gemaakt over onder andere de werkingssfeer, functiewaardering, loongebouw en loonsverhoging, verworven rechten uit de oude cao SBD, leeftijdsfasebewust beleid, BHV-vergoeding, de RI&E en het addendum. In juni mochten alle werknemers uit de branche hierover stemmen en het merendeel stemde voor.

Per 1 juli vallen alle medewerkers van tabaks-en gemakswinkels, waarvan de werkgevers lid zijn van NSO, onder de cao Retail non-food.

11 juli 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel