AVV: de democratische vakbond

We gaan starten!

Provincies

Op 17 januari 2024 starten we met de onderhandelingen voor de cao Provinciale Sector.

Vertraging

Wij staan al langer in de startblokken om met de onderhandelingen te beginnen. Maar van de kant van de werkgevers, verenigd in het IPO, ontstond vertraging. Het duurde lang voordat bekend was hoe de onderhandelingsdelegatie vanuit werkgevers eruit zou komen te zien. Gelukkig is dit opgelost, zodat we nu in januari officieel van start kunnen gaan.

Inhaalslag nodig

Er moet een inhaalslag worden gemaakt om de inflatieachterstand in te lopen en de koopkracht van werknemers op peil te houden. AVV stelt samen met de andere bonden een loonsverhoging voor van 100 euro per maand, en vervolgens een verhoging van alle lonen en daarop gebaseerde vergoedingen en toelagen van 10 procent. Ook willen we een verhoging van het minimumuurloon in de cao naar 16 euro.

Uitgebreid palet aan voorstellen

Andere punten die in onze voorstellenbrief staan:

  • verhoging PBDI budget naar 6500 per 5 jaar
  • duurzaamheidsbudget voor verduurzaming woning
  • ouderschapsverlof 75% betaald
  • 5 mei vaste vrije dag
  • recht om gebruik te maken van de RVU regeling

AVV maakt zich hard voor (het binnenhalen van) jongere provinciemedewerkers in de vorm van voorstellen over een vaste stagevergoeding en een regeling voor de studenten uit de pechgeneratie.

De volledige voorstellenbrief van de vakbonden vind je hier.

13 december 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel