AVV: de democratische vakbond

Eindresultaat bereikt over cao Provinciale Sector

Provincies

Na diverse onderhandelsessies in januari en februari hebben AVV en de andere bonden (FNV, CNV en CMHF) op woensdag 13 maart een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De teksten van het onderhandelingsresultaat werken partijen de komende dagen uit. Zodra deze klaar zijn, zullen wij het bereikte resultaat aan jou voorleggen. Zowel leden als niet-leden van AVV mogen hun stem hierover uitbrengen. Ook gaan we een aantal digitale en fysieke bijeenkomsten organiseren om het resultaat toe te lichten.

Hieronder alvast de hoofdlijnen van het bereikte resultaat.

Looptijd & salaris
De cao heeft een looptijd van 18 maanden en loopt van 1 januari 2024 t/m 30 juni 2025.
In hoofdlijnen komt het erop neer dat medewerkers in deze sector er in loon gemiddeld ruim 7,5% op vooruit gaan. Dit gebeurt in twee stappen:

 • Per 1 januari 2024 wordt het salaris eerst nominaal met €25,- verhoogd en  procentueel met 4,25%.
 • Per 1 september 2024 wordt het salaris met 2,5% verhoogd.

Verhogingen per 1 januari 2024 worden met terugwerkende kracht doorberekend.

Stagevergoeding
Er komt met ingang van 1 augustus 2024 een stagevergoeding ter hoogte van €700,- bruto per maand (bij een fulltime stage van 40 uur per week) voor alle opleidingsniveaus. De Indexatie met de algemene loonstijgingen zal bij iedere nieuwe cao plaatsvinden.

Minimumloon
Het minimumloon in onze cao wordt met ingang van 1 januari 2024 €16,- bruto per uur.

PBDI
Het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI) van €5.000,- wordt verhoogd met €1.000,-. Ook wordt het PBDI ingekaderd zodat duidelijk is welk percentage je aan welk doel kan besteden.

RVU
Er komt een RVU-regeling. Deze is gelijk aan die van de afspraken bij de CAO Gemeenten en CAO Werken voor Waterschappen. Om in aanmerking te komen moet iemand 41 ABP-dienstjaren hebben en de laatste 10 jaar in de provinciale sector werkzaam zijn. Je kunt maximaal 2 jaar vóór de AOW-datum van de RVU gebruik maken.

Consignatievergoeding
De consignatievergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 voortaan geïndexeerd met de algemene cao-loonsverhogingen.

Sociale veiligheid
Werkgevers worden verplicht zich aan te sluiten bij een externe klachtencommissie, bij voorkeur de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) voor Decentrale Overheden.

Overig
Verder zijn over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt.

 • Verhogen arbeidsmarkttoelage (van 10% naar 15%) en wijziging duur bindingspremie van 3 naar 2 jaar met ingang van 1 januari 2025;
 • Levensfaseambassadeurs worden definitief in de cao beschreven;
 • Versnelde doorgroei in salaris bij bevordering van 3 naar 6%;
 • Inconveniënten beoordelen door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen in overleg met de OR;
 • In hoofdstuk 4 de definitie van arbeid uitwerken vóór 1 mei 2024;
 • Nieuwe tekst hoofdstuk 11 (overleg met vakbonden) invoeren inclusief het lokaal bespreken van de lokale reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer;
 • Ruilen feestdagen wordt structureel gemaakt;
 • Er komen teksten in de cao over overgang, ongezonde werkdruk en verlies & rouw;
 • Afspraken over terugdringen flexibele schil;
 • Tekst over het melden van een vermoeden van een misstand wordt ge-update;
 • Er komt een lobby richting belastingdienst inzake de werkkostenregeling (WKR) samen met de overige decentrale overheden.

Hoe verder?
Wij informeren je zo snel mogelijk over de volledige tekst van het resultaat, hoe de stemming gaat verlopen en de digitale en fysieke voorlichtingsbijeenkomsten. Voorlopig staan gepland:

Online bijeenkomsten

 • Woensdag 3 april van 14.00 tot 15.00 uur
 • Dinsdag 9 april van 16.00 tot 17.00 uur

Er volgt nog bericht hoe je je kunt aanmelden voor de online bijeenkomsten.

Regionale bijeenkomsten

 • Noord: provincies Groningen, Drenthe, Friesland in het provinciehuis van Groningen op maandag 8 april om 13.00 uur;
 • Oost: provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel in het provinciehuis van Overijssel te Zwolle op 9 april om 10:15 uur (zaal BC 0.4);
 • West: provincies Noord-Holland, Zuid Holland en Utrecht, in het provinciehuis van Utrecht op 8 april om 12.30;
 • Zuid: provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant in het provinciehuis van Noord Brabant te Den Bosch op 10 april om 11.00 uur.

Werk je bij één van de andere bij de cao aangesloten organisaties? Dan ben je ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten.
Heb je vragen over de afspraken voor de nieuwe cao? Stuur dan een bericht naar mrijntjes@avv.nu. 

Karin Harmsen en Michelle Rijntjes, onderhandelaars cao Provinciale Sector

 

15 maart 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel