AVV: de democratische vakbond

Nieuwe cao van het Rijk tegenover het onderhandelingsresultaat Provinciale sector

Provincies

Wij krijgen veel vragen over de afspraken voor de nieuwe cao Rijk van 29 maart en het onderhandelingsresultaat bij de Provinciale sector van 13 maart: hoe verhouden deze afspraken zich tot elkaar? Hieronder een toelichting.  

Haasje over 
Kijkend naar een periode van 10 jaar kunnen we concluderen dat het verschil in verhoging van structurele lonen bij de cao Rijk eind 2024 ca. 0,8% hoger zal zijn, dan bij de Provinciale sector. Rijksambtenaren maken een grote stap en komen eind 2024 maar net boven de Provinciale sector uit. Dit komt door de achterstand die zij hadden ten opzichte van ambtenaren bij de decentrale overheden. Dit kun je in onderstaande grafiek zien.  

De looptijd van de cao Waterschappen is tot eind 2024 en van Gemeenten tot april 2025. Ook de provinciale cao zal vanaf juli 2025 weer vernieuwd worden. Bij het Rijk zijn geen structurele afspraken gemaakt voor 2025. Wij verwachten daarom dat vanaf januari 2025 er weer ‘haasje over’ wordt gesprongen.   

Inflatiecompensatie 
Ook de eenmalige uitkeringen die bij het Rijk zijn afgesproken, springen in het oog (1200 euro bruto in mei, 800 euro bruto in november en 350 euro bruto in juli 2025). Bij de Provinciale sector (en andere decentrale overheden) is wel wat gebeurd, maar niet zo veel. In 2023 hebben provinciale medewerkers een extra eenmalige uitkering gehad van 750 euro bruto bij een voltijd dienstverband. Hiervoor is toen de cao tussentijds gewijzigd. In het nieuwe onderhandelingsresultaat bij de Provinciale sector zijn geen afspraken gemaakt voor eenmalige uitkeringen.

Je kan nog tot en met 14 april stemmen via avv.nu/stemnu. Ben je al bekend bij AVV? Dan heb je in je mailbox (of spammap!) een mail met een persoonlijke stemlink gekregen.

04 april 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel