AVV: de democratische vakbond

Tabaks- en gemakswinkels nu in de cao Retail non-food

Tabaks- en gemakswinkels

Per 1 juli 2023 vallen alle medewerkers van tabaks-en gemakswinkels, waarvan de werkgevers lid zijn van NSO, onder de cao Retail non-food.
In de nieuwe cao van Retail non-food, die op 1 januari van kracht is gegaan, staat wel nog een module met een tweetal artikelen voor medewerkers van tabaks- en gemakswinkels.

In de module staat het volgende;

Artikel 1 Toeslagen
Een medewerker die voor 1 juli 2023:
• een toeslag ontving van 100% toeslag voor het werken op zondag blijft deze ontvangen als deze op zondag werkt.
• een toeslag ontving van 33 1/3% voor het werken op een avond op maandag t/m vrijdag van 18.00 – 21.00 uur blijft deze ontvangen als deze werkt op die uren.
• een toeslag ontving van 50% voor het werken op een avond op maandag t/m vrijdag van 21.00 – 07.00 uur blijft deze ontvangen als deze werkt op die uren.
• een toeslag ontving van 100% voor het werken op zaterdag van 18.00 – 24.00 uur blijft deze ontvangen als deze werkt op die uren.

Artikel 2 Ouderendagen
In de cao Retail Non-Food zijn geen ouderendagen opgenomen. Een medewerker kan een verworven recht hebben uit de oude cao SBD van maximaal drie ouderendagen. De medewerker die voor 1 juli 2023 recht had op deze dagen behoudt deze dagen.

De module is te vinden op pagina 27 van de cao. Klik hier om de cao te downloaden.

Een derde artikel in de module gaat over het IOB, maar hierin staat dat medewerkers zijn vrijgesteld van de regeling die liep tot en met 31 maart. Dit artikel is dus niet meer van toepassing.

09 april 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel