AVV: de democratische vakbond

AVV en GAE

Groningen Airport Eelde

Beste Groningen Airport Eelde medewerker,
 
AVV heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met GAE en met medewerkers van GAE. Deze gesprekken bevielen voor beide partijen goed en AVV gaat aansluiten aan de cao-tafel. Lees hier over AVV en hoe we te werk gaan. 
 
AVV behartigt de belangen van alle medewerkers binnen GAE, lid of geen lid. Wij vinden het belangrijk dat iedere werknemer eigenaar is van zijn/haar loopbaan. Welke arbeidsvoorwaarden zijn voor jou nodig om goed te kunnen functioneren? Deze voorwaarden kunnen verschillen per levensfase. Jij kunt als medewerker direct betrokken zijn bij de voor jou belangrijke ontwikkelingen. Je mag meepraten over onderwerpen die je direct aangaan. Logisch toch? 
 
Daarom heb je bij AVV inspraak in je arbeidsvoorwaarden. Jij beslist mee wat er gebeurt met jouw arbeidsvoorwaarden. Want uitgangspunt bij AVV is dat iedereen die onder de cao Groningen Airport Eelde valt, stemrecht moet hebben over deze cao. Stemrecht is bij AVV niet alleen voorbehouden aan leden. We zoeken altijd naar het draagvlak en hanteren het democratische draagvlakmodel

Om mee te kunnen doen, vragen we mensen deel te nemen aan ons platform. We oefenen geen druk uit, maar hopen uiteraard wel dat veel mensen ons steunen en lid worden. Leden zijn de ambassadeurs van ons model. 

Input van álle medewerkers, via het MZ-platform 
Bij AVV werken we met het draagvlakmodel en daar hoort bij dat de inspraak georganiseerd wordt via het cao-panel en het MZ-platform. Je leest hier meer over wat dat precies inhoudt. In het kort: medewerkers die geregistreerd staan in het cao-panel krijgen een uitnodiging om te stemmen over het conceptakkoord van de cao-onderhandelingen. De leden van het MZ-platform leveren input voor de cao-onderhandelingen en zijn als het ware de ogen en oren binnen de organisatie; idealiter weten zij wat er speelt op de vloer en kunnen ze wensen en input van collega’s verzamelen zodat we een zo goed mogelijk inzicht krijgen waar we mee aan de slag kunnen. Idealiter werken in dit platform medewerkers van verschillende afdelingen samen, omdat een gezamenlijke aanpak voordelen biedt. AVV ondersteunt het platform met adviezen en begeleidt hen in diverse processen. Voor AVV staan de werknemers in het platform centraal. 

Hoe pakken we dat aan? 
Medewerkers van GAE die in het MZ-platform zitten, bespreken de arbeidsvoorwaarden met AVV. Wij monitoren de omgeving, kijken naar de arbeidsmarkt en werken zo samen aan constructieve arbeidsverhoudingen en moderne arbeidsvoorwaarden. Het platform vormt het knooppunt van jullie kennis en ervaring en stelt zich proactief op. Namens alle medewerkers speelt het platform een inhoudelijke en begeleidende rol in het cao-overleg. Samen streven we naar moderne en collectieve arbeidsvoorwaarden. Het platform weet wat er speelt in de organisatie en richt zich op gemeenschappelijke onderwerpen en de belangen van werknemers. We maken daarbij zo goed mogelijk gebruik van alle netwerken. We willen samen pionieren en ervaringen delen, want samen komen we verder! 
We delen alle kennis met de werknemers en geven via deze pagina toegang tot relevante informatie en advies. 

Nog even over het draagvlak 
AVV GAE past het draagvlakmodel toe. Andere partijen die het ledenmodel hanteren laten alleen leden stemmen; ook als dit betekent dat een klein aantal mensen de arbeidsvoorwaarden bepaalt voor een groot aantal niet-leden. Wij van AVV hebben geen centraal en landelijk gestuurde agenda. De onderwerpen worden bepaald door het platform van medewerkers van GAE. Aan dit platform kunnen alle medewerkers deelnemen. We vinden het normaal dat alle medewerkers – lid of geen lid – de mogelijkheid krijgen om mee te praten en te stemmen over hun arbeidsvoorwaarden. 
 
Daarnaast gaan wij alleen akkoord met een cao als de meerderheid van alle werknemers positief stemt. Is dat niet het geval, dan gaan we terug naar de tekentafel en terug naar de werknemers om nog meer input op te halen. 

Doe je mee? 
Spreekt onze werkwijze je aan en wil je eraan bijdragen? Word actief en doe mee! We zetten de mogelijkheden op een rijtje. 

Lid worden 
Door lid te worden help je anderen en jezelf, doordat je deel bent van een beweging die arbeidsvoorwaarden voor de werkenden van nu bedenkt, realiseert en bevecht. Lid worden kost bij ons slechts 30 euro per jaar. Hiermee ondersteun je ons democratische draagvlakmodel en draag je als ambassadeur de vernieuwing in de totstandkoming van jouw arbeidsvoorwaarden uit. 

Weinig tijd, wel je stem laten horen 
Schrijf je dan in voor het cao-panel. Je krijgt automatisch een oproep om te stemmen over de gemaakte afspraken in het overleg over jouw collectieve arbeidsvoorwaarden.  

Meer tijd beschikbaar: een paar keer per jaar je stem laten horen 
Je kan dan actief worden door deel te nemen aan de bijeenkomsten van het platform. In deze bijeenkomsten praten werknemers uit jouw sector over de onderwerpen die op de onderhandelingstafel liggen.  

Zin om te bouwen: AVV GAE als onderhandelingspartner bij jouw cao 
Ben je het eens met onze filosofie dat elke werknemer moet kunnen stemmen en met onze ideeën over werken in de 21e eeuw? Als je onder je collega’s leden wilt werven, mail ons voor advies, ondersteuning en materiaal.  

Wie betaalt dat? 
Met slechts 30 euro per jaar ben je al lid van AVV. Hoe bekostigen wij onze organisatie dan, vraag je je misschien af. Je leest hier waar wij onze inkomsten precies vandaan halen. 

30 april 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel