AVV: de democratische vakbond

In 2020 is er een pensioenakkoord gesloten. Dat was nodig want het oude stelsel met de ‘toegezegde uitkering’ was onhoudbaar geworden. De nieuwe pensioenregelingen worden van het type ‘toegezegde premie’. Zo worden de pensioenen duurzamer, transparanter, persoonlijker én krijgen mensen meer keuzes. AVV pleit al sinds de oprichting in 2005 voor deze hervorming.  

Het pensioenakkoord stelt dat sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) de keuze krijgen tussen twee verschillende soorten ‘toegezegde premieregeling’. Dat zijn het eerlijke pensioen (de flexibele premieregeling), en het doorschuifpensioen (de solidaire premieregeling). AVV verwacht dat het werkgevers in beginsel om het even zal zijn welke van de twee regelingen het wordt: in beide gevallen hoeven ze niet meer bang te zijn voor premies die vanzelf almaar stijgen. Daarmee ligt de keus voor één van de twee pensioensoorten vooral bij de vakbonden. AVV kiest als enige vakbond onomwonden voor flexibele premieregeling. In onze mening de enige regeling die écht duurzamer, transparanter en persoonlijk is. 
Hier kun je lezen hoe deze regelingen werken en hier lees je waarom AVV de ene benoemt als het eerlijke pensioen en de andere als het doorschuifpensioen.  

De twee soorten premieregelingen komen overeen op een aantal punten: het zijn allebei premieregelingen, er komt in beide gevallen een fiscale begrenzing op de premiehoogte, de uitvoering wordt gedaan door een buiten de werkgever staande pensioenuitvoerder (meestal een pensioenfonds) en sociale partners kunnen nog steeds afspraken maken die voor een hele sector gaan gelden (waarmee concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen voorkomen wordt).  

AVV kiest -uiteraard- voor de pensioenregeling die het beste aansluit bij het doel van de transitie: duurzamer, transparanter, persoonlijker en met meer keuzes. Op grond van de tot nu toe bekende feiten over deze twee regelingen is dat zonder twijfel de flexibele premieregeling. AVV kiest dan ook voorlopig voor de flexibele premieregeling, voor de eerlijke pensioenregeling dus. En zolang er niet én duidelijkheid komt over het doorschuifpensioen én een overtuigend verhaal waarom de vele tekortkomingen van het doorschuifpensioen toch niet resulteren in een lager pensioen, blijft AVV bij deze voorlopige keuze. Hier kun je meer in detail onze onderbouwing lezen.  

AVV constateert dat -voor zover bekend- alle andere algemene vakbonden kiezen voor het doorschuifpensioen. Hier lees je de bronverwijzigingen daarvoor.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel