Deze website wordt beheerd door AVV. Wij beschermen je privacy zo goed als mogelijk. Deze verklaring geldt alleen voor deze website en niet voor de website waarnaar door middel van links wordt verwezen. Door onze website te bezoeken kom je met ons overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website. De website van AVV maakt geen gebruik van cookies. 

Wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve van je lidmaatschap bij AVV of om te kunnen stemmen voor een cao akkoord, dan gebruiken we je gegevens voor het expliciete doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je contact met ons opnemen. Wij respecteren en handelen conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming ons stelt.

Wij zullen je gegevens alleen overdragen als we daartoe door de wet worden verplicht.